MIJN COLLECTIE IS GEMAAKT UIT

DUURZAME MATERIALEN

etische diamanten


ETHISCHE DIAMANTEN

Sociaal en ecologisch verantwoord

De collectie juwelen wordt gemaakt met Lab Generated Diamanten, beter gekend als door mens gemaakte diamanten.

Wat zijn door mensen gemaakte diamanten?

Door het laboratorium gemaakte diamanten, ook bekend als in het laboratorium gekweekte diamanten en synthetische diamanten, zijn pure koolstofdiamanten die worden gekweekt in sterk gecontroleerde laboratoriumomstandigheden die het natuurlijke groeiproces van de aarde simuleren. De resultaten leveren echte diamanten op die fysiek, chemisch en optisch identiek zijn aan gedolven diamanten.

Terwijl mensen al meer dan een eeuw met diamanttechnologie hebben geëxperimenteerd, is het pas in het laatste decennium dat we de wetenschap van het maken van diamanten van door edelmetalen gemaakte diamanten in een hedendaags laboratorium hebben kunnen perfectioneren. Met de technologische vooruitgang van vandaag groeien we diamanten die vrij zijn van conflicten en in alle opzichten superieur zijn aan diamanten op aarde.

Hoe groeien lab-gemaakte diamanten?

Deze diamanten worden gemaakt door een ‘zaadje’ in een kamer met warmte en druk te plaatsen. Deze kamer bootst het natuurlijke groeiproces na. Er vindt kristallisatie plaats waardoor de diamant binnen zes tot tien weken kan rijpen. Het wordt vervolgens gesneden, gepolijst en gesorteerd door dezelfde wereldberoemde laboratoria, die door de aarde gewonnen diamanten certificeren.

De diamanten in de collectie zijn daardoor conflictvrij. Ik gebruik geen bloed diamant, of diamanten die komen uit mijnen waar de arbeiders in mensonwaardige omstandigheden moeten werken.

Door te werken met door de mens gemaakte diamanten, blijven de natuurlijke rijkdommen behouden, en kunnen we stoppen met de wereld te plunderen.

gerecycleerd goud


gerecycleerd goud

Hierdoor vermindert de vraag naar nieuw ontgonnen goud en platina, waardoor de milieu-schadelijke effecten van mijnbouwpraktijken worden verminderd.

Wat is milieuvriendelijk gerecycleerd edelmetaal?

Eco-vriendelijke gerecycleerde edelmetalen zijn goud, platina en palladium die zijn gesmolten om opnieuw te worden gebruikt. In tegenstelling tot gewone schrootrecycling, die kan komen van post-consumer producten zoals technologie, afval van afvalmetalen en andere bronnen, is dit soort recycling specifiek afkomstig van metalen die kunnen worden hergebruikt om fijne sieraden te maken.

Waarom gebruik ik gerecycleerd goud?

Goudwinning is een vuile industrie en is even onethisch en achterhaald als mijnbouw voor diamanten. Goudmijnbouw verdringt gemeenschappen, verontreinigt drinkwater, kwetst werknemers, genereert hopen afval, laat een langdurig litteken achter op landschappen en gemeenschappen, en vervuilt ecosystemen met giftig afval, wat resulteert in wijdverspreide watervervuiling.

De juwelen uit mijn collectie worden voornamelijk gemaakt met gerecycled goud en platina. Dit gerecycleerde goud en platina is afkomstig van een raffinaderij die oud goud en platina uit talrijke post-consumentenbronnen, waaronder bestaande juwelen, verzamelt en deze metalen vervolgens weer zuiver maakt.

Eens geraffineerd is gerecycleerd goud en platina van dezelfde kwaliteit als (en daarom volledig niet te onderscheiden van) nieuw ontgonnen geraffineerd goud of platina.

Als alternatief voor 100% gerecycleerd goud en platina is het ook mogelijkheid om je sieraden te laten maken met Fairtrade-goud.

FT goud


fairtrade goud

Over de hele wereld is goud een symbool van liefde, macht en rijkdom. Maar als je door de glitter heen kijkt, is de realiteit niet zo schitterend.

90% van de arbeidskrachten die meewerken aan de ontginning van goud, zijn ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers die tussen 200 en 300 ton goud per jaar produceren. Ongeveer 70% daarvan wordt gebruikt om sieraden van te maken. Elk jaar besteden consumenten wereldwijd het kolossale bedrag van 135 miljard dollar aan gouden juwelen!

Over de hele wereld zijn naar schatting 100 miljoen mensen afhankelijk van de kleinschalige ontginning van goud om te voorzien in hun bestaan en dat van hun familie en hun gemeenschap. Kleinschalige mijnwerkers moeten vaak veel uren per dag werken in moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden. Bij de ontginning wordt vaak gewerkt met kwik en cyanide en een onjuist gebruik van die giftige stoffen brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De mijnwerkers hebben het ook moeilijk om voldoende financiële middelen bijeen te krijgen of genoeg winst te maken om te investeren in hun onderneming of in veiliger en efficiëntere technieken.

Kleinschalige mijnwerkers staan aan het uiteinde van lange en ingewikkelde toeleveringsketens en wanneer zij op afgelegen plaatsen weraken, kan het moeilijk zijn om hun goud tegen een eerlijke prijs te verkopen. Voor Fairtrade goud ontvangen de mijnwerkers een gegarandeerde eerlijke minimumprijs en een premie die ze kunnen besteden aan de verbetering van hun bedrijf of aan projecten voor de gemeenschap, zoals het verstrekken van onderwijs, zuiver water en gezondheidszorg. De Fairtrade certificering betekent dat deze kleinschalige mijnwerkers voldoen aan de Fairtrade standaarden. Dit kan helpen om hun ontginnings- en bedrijfsmethodes te verbeteren en ook om beter toegang te krijgen tot de markt en zo meer te kunnen verkopen tegen betere voorwaarden. De standaarden leggen strenge eisen op in verband met de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, het werken met chemische stoffen, vrouwenrechten, kinderarbeid en milieubescherming.

Indien je wenst kan je juweel bij Maison Lanier gemaakt worden met Fairtrade goud.